11.-12. oktobar 2012. - Učešće na XI međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima

Učešće na XI međunarodnom simpozijumu Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2012. – 11.-12. oktobar 2012., hotel „NORCEV“, Fruška Gora